Krook & Persson investerar i Fidesmo som gjort Språngbrädan

Fidesmo gjorde Språngbrädan 2013 och vill vara den största cloudbaserade TSM:en i världen och vill ha gjort en verklig insats för att ha fått igång ett utbrett användande av NFC tekniken i mobilen. Vi är ett globalt företag med kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Nyligen investerade bl a 41an Invst i bolaget.

http://www.di.se/artiklar/2015/7/24/krook–persson-investerar-i-kortbolag/

Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC