Om CONNECT

resultat_2012

CONNECT gör skillnad

CONNECT hjälper företag att utvecklas. Under 2012 skapade vi bland annat.

 • 48 Företag i Språngbrädan®
 • 18 Företag i Företagsacceleratorn®
 • 6 Investerarträffar
 • 31 Företagspresentationer för affärsänglar
 • 56 Mentorer/coacher
 • 111 Partnerföretag
 • 137 Aktiviteter och evenemang
 • 1 154 Deltagare vid aktiviteter och evenemang
 • 5 454 Ideella professionella timmar förmedlade
 • 47 % av bolagen reser kapital inom 6 månader
 • Ytterligare 20% reser kapital inom 18 månader
 • Genomsnittlig kapitalresning är 1,9 MSEK

Vi arbetar utan vinstsyfte

CONNECT Öst är liksom våra systerorganisationer i Sverige en ideell förening som grundades 1999. Föreningen ägs av våra medlemmar och har som uppdrag att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige.

CONNECT i Sverige finansieras till största delen av hundratals företag, institutioner och privatpersoner som årligen ger ekonomiska bidrag. Styrelsen i föreningen tillsätts vid årsmötet och föreningen har ett fåtal medarbetare anställda för att driva aktiviteterna i nätverket.

CONNECT är verksamt inte bara i Sverige och San Diego utan i 21 andra länder. Mer information om CONNECT-nätverken i övriga världen hittar du på Global CONNECT.

CONNECT arbetar med två beprövade tillväxtprocesser; Språngbrädan® vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratrorn® vänder sig till etablerade företag som vill strategiskt vill växa av egen kraft.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC