Bakgrund

Från god tanke till globalt nätverk

San diego 1985 Connects födelse. en militär nedläggning gav upphov till stor arbetslöshet i regionen och man insåg att man var tvungen att lägga ihop olika kompetensområden för att skapa en positiv utveckling. Forskning – entreprenörskap – riskkapital – serviceproviders och storföretag var grunden och det gällde att bygga broar mellan dessa. Vi bad lars Öjefors berätta sin historia kring hur Connect kom till Sverige.

1995 accepterade Lars Öjefors erbjudandet att bli chef för Industrifonden, under förutsättning att fonden även skulle få investera egenkapital i sina portfölj- bolag och på så sätt kunna fungera som ett vanligt riskkapitalbolag.

RISKKAPITAL PÅ RESA

I samband med denna förändring erbjöds lars Öjefors våren 1996 att bli medlem i riskkapitalföreningens styrelse, en förening som i huvudsak representerade Sveriges då ca 20 riskkapitalbolag. Vid sitt första styrel- semöte föreslog lars Öjefors en resa till kalifornien. För att ge denna svenskdelegation viss status kontaktades kungl Ingenjörsakademien (IVa), i syfte att få resa ”un- der IVas flagg”. den första som tillfrågades därefter var Christer Zetterberg, som omedelbart tackade ja.

AMERIKANSK INSPIRATION

I samma veva besöktes lars Öjefors av John norton, svensk honorärkonsul i San diego, som vid tillfället presenterade ett initiativ i sin hemstad, ConneCt. detta var ett ideellt samarbete mellan företrädare från University of California San diego (UCSd) och det lokala näringslivet. Upprinnelsen var de svårig- heter som uppstått i samhället vid den dramatiska neddragningen av USas Stillahavsflotta, som var en mycket stor arbetsgivare i San diego. ConneCt var ett sätt att hantera dessa problem.

CONNECT I SAN DIEGO

På plats i San diego fick delegationens 17 deltagare möjlighet att ta del av detta arbete. presentationen av ConneCt och den efterföljande diskussionen gjorde ett starkt positivt intryck. det här var något som också behövdes i Sverige. riskkapitalbolagen upplevde att de unga svenska företag som sökte riskkapital hade en förhållandevis låg kvalitet – något som borde kun- na förbättras om bolagen tidigt fick hjälp av erfarna personer från näringslivet.

POSITIVA REAKTIONER

Väl i Sverige startades en undersökning under led- ning utav Christer Zetterberg, med uppdrag att låta ca 70 personer med anknytning till svenskt näringsliv och forskning, om sin syn på behovet av ett svenskt ConneCt. resultatet presenterades för en överfylld Wallenbergs-sal på IVa den 20 januari 1997. de po- sitiva reaktionerna ledde till beslutet att starta ett ConneCt Sverige-projekt. ekonomiskt stöd gavs från riksbankens jubileumsfond och kk-Stiftelsen.

LOKAL NÄRVARO

Eftersom Connect-verksamheten fungerar bäst lokalt var regional etablering ett viktigt mål för projektets styrelse och ledning. redan 1998 bildades ConneCt och ConneCt Skåne, vilka sedan har följts av Con- neCt Östra Sverige, ConneCt Uppsala, ConneCt norr och ConneCt Halland.

UTANFÖR GRÄNSERNA

De svenska framgångarna skapade snart intresse i Sve- riges grannländer. Snart bildades ConneCt i norge, danmark, Finland, estland och lettland. detta ledde i sin tur till bildande av ConneCt nordic 2002 och Global ConneCt år 2003. ETT

FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT

Denna kraftiga expansion möjliggjordes genom en överenskommelse 1998 mellan Svenskt näringsliv och Industrifonden, att vardera årligen ge ett bidrag på 3 MSEK till Connect Sverige – ett stöd som gradvis drogs ned efter år 2003. eftersom IVa, enligt sina stadgar, inte får vara värd för permanenta projekt, ändrades vid årsskiftet 2003/04 den juridiska formen för ConneCt Sverige till Ideell Förening, fristående från IVa. Vid denna tidpunkt ansågs ConneCt vara det mest framgångsrika IVa-projektet någonsin.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC