Investerare

CONNECT Östra Sveriges Privatinvesterare är ett nätverk kopplat till föreningens övriga verksamhetsområden. Nätverket bjuds in fem gånger per år till en investeringslunch. De företag som presenteras under lunchen har genomgått CONNECTs Språngbrädeprocess och befinner sig i expansionsfas. I nätverket finns både affärsänglar, affärsängelsfonder och Venture Capital bolag. Nätverket är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och består av 58 aktiva personer och företag varav 30 är affärsänglar. Affärsänglarna investerar mellan 200 000 – 750 000 per bolag och flertalet använder CONNECT som sin primära källa för att hitta nya investeringsobjekt. Nätverket används även som ett forum för att hitta personer att göra saminvesteringar med.Intresseanmälan för vårt investerarnätverk

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC