Möte med investerare

Möte med investerare
 
Varje år söker ca 200 företag sig till CONNECT Östras Språngbrädeprocess. Omkring 50 företag genomför Språngbrädeprosessen. Efter Språngbrädeprocessen har man som entreprenör möjlighet att komma till ett Urval som följs av en Investeringslunch. Urvalet är ett forum där vårt nätverk och då främst våra partners avgör om företaget går vidare till Investeringslunchen som är det slutgiltiga steget. Urvalet hålls 5 gånger per år och ca två veckor innan Investeringslunchen.

 

Investeringslunch är ett ”skarpt” forum avseende finansiering av tillväxtföretaget och hålls 5 gånger per år. Här får företaget möjlighet att presentera sitt bolag för riskkapitalbolag företag, affärsänglar, andra investerare och finansiärer. Alla företag som når Investeringslunchen har genomgått CONNECTs Språngbrädeprocess som garanterar att företagen som presenterar sig håller hög kvalitet.

 

Intresseanmälan för vårt investerarnätverk

 

 

 

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC