Företagspartners

CONNECTs Företagspartner är allt ifrån specialistkonsulter eller tidigare entreprenörer till finansbolag eller handelsorganisationer som tillför spets och dynamik i mötet med våra entreprenörer. Du kan filtrera dem baserat på kompetensinriktning här. Som medlem eller partner i CONNECT kan du se alla Företagspartners kontaktuppgifter med det lösenord du fått ifrån CONNECT. Saknar du lösenord? Hör av dig till oss så ordnar vi det. 

Capiro AB

Finansiering, Organisationsutveckling, Management

"Familjeföretag med kompetenta medarbetare och ett stort nätverk som verkar för värdeskapande och tillväxt i Sverige. Vi har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom många branscher. Vi investerar kompetens, tid och pengar i startups.

Firewing AB

Marknadsföring, IT

Webbutveckling, sökmotoroptimering, marknadsföring, investment, analys/företagsutveckling, digital strategi.

Första Entreprenörsfonden

Finansiering, Värdering av bolag, Ekonomi

Fonden som investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Vi skapar hög avkastning genom vårt unika arbetssätt där vi utvärderar, utvecklar och investerar i tillväxtföretag med ett starkt entreprenörsteam.

Impulsa

Affärsmodellering, Internationalisering, Organisationsutveckling

Tjänster för tillväxt i etablerade företag • Skala upp på ett bestående och lönsamt sätt • Särskilj bolaget från konkurrenterna • Välj de lönsamma affärerna (strategiarbete och ägardirektiv) • Processer, rutiner, personal, ledarskap • Innovation, försäljning, motivation m.m.

Amymone AB

Finansiering, Management

Familjeägt bolag huvudsakligen inriktat på majoritetsförvärv av traditionella industriföretag. Affärsidén är att genom aktivt och ansvarsfullt ägande, professionellt och proaktivt agerande utveckla långsiktigt hållbara bolag med god lönsam tillväxt.

Arnamo Consulting AB

Försäljning - B2B, Marknadsföring, Management

Marknadsföring, Affärsutveckling och försäljning av infrastruktur Konsult specialiserad inom förnyelsebar energi, General management och Marknadsenheten, Internationell verksamhet, start-up bolag, tillväxtbolag mm. Erfaren som ledamot i styrelser och ledningsgrupper.

NorthLaw AB

Affärsjuridik

NorthLaw bistår entreprenörer och ägarledda företag med juridik i ett affärsanpassat format som verktyg för att främja affärer och tillväxt

Gaeu Consulting AB

Finansiering, Management

Vi hjälper företag att få EU-bidrag och företagsstöd. Sedan starten 2002 har vi framgångsrikt hjälpt mer än 3 000 företag. Vi har sveriges högsta beviljningsgrad.

ACACIA Finans AB

Finansiering

Vi vänder oss till små och medelstora företag som befinner sig i ett expansivt skede. Vi förbättrar er likviditet genom era kundfordringar. Vi har god förståelse för våra kunders affär och har själva erfarenheter av tillväxtföretagens utmaningar och möjligheter.

Angner Management AB

Försäljning - B2C, Marknadsföring, Kommunikation / PR

Mårten Angner är internationellt anlitad digital innovatör, UX-designer, användbarhets-konsult med fokus på webbtjänster, appar, e-handelsplatser som skapar bättre affärer på internet. Många känner Mårten bäst som “skissmannen” efter att han har utbildat över tvåtusen personer...

Differ

Marknadsföring

Vi är strategikonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Vår kunskap hjälper dig att fatta strategiska beslut samt utveckla dina produkter, medarbetare och din affär utifrån ett varumärkesperspektiv.

Nyman Rudenstam Advokatbyrå AB

Affärsjuridik, Internationalisering

Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå med inriktning på M&A och private equity och biträder i alla typer av företagsöverlåtelser och riskkapitalinvesteringar. Genom vår kombination av juridisk spetskompetens och affärsstrategiskt tänkande gör vi våra kunder mer konkurrenskraftiga.

KTH Chalmers Capital

Finansiering

Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i spännande svenska teknikbolag. Vi investerar i tidiga faser i bolag som har framtidens teknologier, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

Karolinska Innovations AB

Affärsmodell, Finansiering, Produktutveckling

Vi har bred erfarenhet av att skapa affärer ur forskning inom life science och har ett stort nätverk inom både forskningsvärlden och industri. Vi erbjuder stöd för forskare i arbetet att kommersialisera sina forskningsresultat.

Prodelox AB

Produktutveckling

Prodelox är ett innovativt centrum för produktutveckling. Vi erbjuder ett arbetssätt baserat på innovation och samlad kompetens. Detta ger en kostnadseffektiv utvecklingsprocess som resulterar i nyskapande konkurrenskraftiga produkter.

Karolinska Institutet Holding AB

Ekonomi / Revision, Finansiering, Organisationsutveckling

Vi skapar en förutsättning för KI att agera kommersiellt. Våra viktigaste uppgifter är att förvalta aktier i forsknings-och utvecklingsbolag, etablera delägarskap, erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag samt tillhandahålla administrativa tjänster inom redovisning.

MarketExpander Solutia AB

Försäljning - B2B, Försäljning - B2C, Marknadsföring, Internatio

Vi bistår små och medelstora företag i nationell eller internationell försäljnings- och marknadsexpansion. Vi finns för dig som vill knäcka HUR-frågan i säljet!

Quesada Kapitalförvaltning AB

Finansiering

Quesada är en obunden finansiell aktör som berikar framtidsbyggares liv. Med framtidsbyggare menar vi de talangfulla personer som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra.

Innovestor

Finansiering, Affärsjuridik, Värdering av bolag

Innovestor erbjuder finansiering för framtida framgångssagor. Oavsett om du är investeraren som söker attraktiva tillväxtbolag, eller företagaren med ambition att expandera din verksamhet så är Innovestor din värdefulla partner.

Aggregate AB

Marknadsföring, Finansiering

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital till mindre och medelstora bolag i Sverige som med en ökad marknadsföring väsentligt kan förbättra sin utveckling och därmed för ägarna innebära ett ökat bolagsvärde.

Nordlander Partners

Försäljning - B2B, Ekonomi / Revision, Affärsjuridik, Värdering

Finansiell rådgivare specialiserad på företagsaffärer, både försäljningar och köp, samt kapitalanskaffningar och företagsvärderingar.

SalesMinded AB

Affärsmodellering, Försäljning - B2B, Internationalisering

Vår passion är försäljning och tillväxt. Vi hjälper företag att vässa sina säljstrategier och utveckla sin affär - både på sin hemmamarknad och internationellt. Vi har stor erfarenhet av att bygga affärer och starka team, främst inom B2B.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC