Huvudpartners

ALMI Företagspartner erbjuder riskvillig finansiering till innovationsprojekt, nya företag och etablerade företag som vill utvecklas. Almi erbjuder också innovationsrådgivning som sträcker sig genom hela kedjan från idé till lönsamt företag. Alla kan bidra till näringslivets tillväxt. Almi  vänder sig till alla branscher, såväl tillverkande som tjänsteföretag, lokala som globala – så länge företaget har sitt säte i Stockholms län. ALMI gör detta för att skapa goda förutsättningar för företagandet i landet och gjort detta sedan 1994.

 

Grant_Thornton_200

Grant Thornton stödjer dagligen företagare och entreprenörer i de ekonomiska frågorna så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. På så sätt hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas. I samarbetet med Connect får vi tillfälle att träffa företag i ett tidigt skede på sin tillväxtresa, och kan då bidra med våra erfarenheter för en långsiktig och lönsam tillväxt.

Grant Thornton har idag över 1000 medarbetare på 23 kontor och är stolta över att fem år i rad ha haft den högsta kundnöjdheten bland de fem största revisionsbyråerna enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 

LansstyrelsenLogo-Left-MINI-cmyk-90

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

PwC_större beskuren nederkant_200

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 169 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

PwC har en stark tradition av att stötta och följa bolag från tidigt skede och vidare när bolaget och entreprenören växer. Genom Connects nätverk får vi en utmärkt möjlighet att visa upp vår kompetens och kvalitet avseende tillväxtstarka bolag och de utmaningar som företaget och företagaren möter. Vi ser mycket positivt på Connect och det mervärde vi vill hjälpa till att skapa för växande entreprenörsledda företag.

 

sodertaljelogga_farg_200

Södertälje är Stockholmsregionens starkaste industriort med storföretagen Scania och AstraZeneca i spetsen kombinerat med många nystartade och små företag. Näringslivskontoret arbetar utifrån kommunens mål och utifrån kommunens mål för att förverkliga en effektiv och anpassad näringslivsservice, öka attraktiviteten kring Södertälje som företagar- och etableringsort, skapa förutsättningar för företagande och entreprenörskap för kommunens samtliga invånare samt skapa en attraktiv högskola och studentstad för studenter från hela världen.

För etablerade företag som står i anspråk att utvecklas vidare krävs många gånger andra typer av kunskaper och ledning, stora finansiella resurser och mod. För att kunna stötta dessa företag har Södertälje kommun inlett ett samarbete med Connect Öst.
Connect har de rätta kontakterna, till kapital och kunskap, samt ett flertal konkreta verktyg för de enskilda bolagen/entreprenörerna såsom Connects Språngbräda® och FöretagsAccelerator®.

Vi samarbetar med Connect för att främja företag med stor tillväxt potential i syfte att skapa fler arbetstillfällen. Vi vill ge förutsättningar för företag att växa och det är centralt att det lokala näringslivet känner ett stöd från kommunen. Det är viktigt att vi kan stötta våra företagare i tillväxt och utvecklingsfrågor och där är Connect en viktig partner i vårt arbete.

 

Nordea är norra Europas största finanskoncern. Vi har drygt 1400 kontor, främst fördelade på våra nio hemmamarknader, genom vilka vi betjänar mer än 11 miljoner kunder. Vår vision är att vara en ”great European bank” där vår strävan att alltid skapa positiva kundupplevelser är vår starkaste värdering.

Nordea är en fullsortimentsleverantör av finansiella tjänster och produkter till företag i alla storlekar. Vi tänker och agerar tillsammans med våra företag och sätter deras mål och affärsidé i fokus. Vår ledstjärna är att alltid överträffa företagens högt ställda förväntningar.

Vi brinner för entreprenörsledda företag och vi känner oss både stolta och nöjda över att agera Huvudpartner till Connect.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC