Nationell partner

I uppdraget med omställningen av energisystemet erbjuder Energimyndigheten finansiering till såddföretag inom energiområdet i ett marknadsnära men förkommersiellt skede. Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Förutom ett stort nätverk inom energisektorn har energimyndighetens affärsutvecklingsverksamhet ett nätverk av investerare, innovatörer och entreprenörer. Titta mer på energimyndighetens hemsida.

GREENWEEK


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC