FöretagsAcceleratorn®

Vi vet att du som äger och/eller driver ett etablerat tillväxtföretag alltid mycket att göra. Många operativa frågor, projektleveranser, kundevent eller nyanställningar tar din tid. Hur ska du då kunna avsätta tid för företagsutveckling på lång sikt?  

Översikt FöretagsAcceleratorn

Samtidigt påminns du ofta om de där större frågorna och vägvalen som nån gång behöver adresseras. Utmaningar som skulle behöva övervinnas för att nå företagets långsiktiga mål. Eller att bestämma era mål för att ta reda på era utmaningar?

Oavsett vilken del av verksamheten frågorna finns så har FöretagsAcceleratorn® det du behöver för att förbättra företagets utveckling på lång sikt.

Tack vare stödet från det svenska Näringslivet (som finansierar CONNECT) kan du dessutom ta del av FöretagsAcceleratorn® kraftigt subventionerat.

FöretagsAcceleratorn® lämpar sig om bolaget ska växa av egen kraft eller med extern finansiering. Men även inför eller efter ett ägarskifte. FöretagsAcceleratorn® skräddarsys efter bolagets behov och bygger på tre väl beprövade steg. ANALYS – ÅTGÄRD – TILLVÄXT.

Konkret handlar det om ett antal workshops, arbetsmöten och mentorskap fördelade under 6-9 månader där resurser i CONNECTs nätverk, under handledning av en CONNECT-person, säkerställer att kompetens, råd och kontakter kommer i första rummet.

Resultatet blir alltid olika – oftast en tydlig plan med mål och delmål som går att leva efter och hålla uppdaterad. Viktiga strategiska frågor får ett svar och fokus på företagets tillväxt sprider sig i företaget. 

 

 

Intresserad?

Om du vill veta mer eller boka en av de 30 platserna i FöretagsAcceleratorn® så kontakta

Krister Samuelsson

Projektledare FöretagsAcceleratorn®
070-810 25 28 | krister.samuelsson@connectsverige.se


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC