Bakgrund

Styrkan med FöretagsAcceleratorn® är att den höjer medvetenheten och kompetensen hos dig som entreprenör för att företaget ska kunna nå sina affärsmål och övervinna sinatillväxthinder. Syftet är också att lära dig vikten av löpande insatser för strategiska frågor, att avsätta och prioritera tid för det och att få det arbetet till något kontinuerligt.

FöretagsAcceleratorn® startade 2005 i CONNECT Väst. Metodiken har sedan dess delvis arbetas om och utvärderats för att få maximal effekt på de aktiviteter som erbjuds i de olika faserna. I externa utvärderingar visar FöretagsAcceleratorn® på mycket goda resultat och att aktiviteterna upplevs som kompetenshöjande och att de snabbar upp tillväxtprocessen.

Att näringslivet så kraftfullt stöder CONNECTs verksamhet gör att du som entreprenör får tillgång till högklassig expertis inom en mängd branschområden – alltid anpassat efter ditt behov.

Sedan starten har hundratals företag genomfört FöretagsAcceleratorn och i CONNECT Öst har vi kapacitet att ta in 30 deltagande företag per år. Kontakta oss om du är nyfiken på hur du kan få din verksamhet att blomma mer.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC