Processen i korthet

FöretagsAcceleratorn delas in i faserna Analys, Åtgärd och Tillväxt. De två första faserna beräknas ta mellan 6-9 månader att genomföra och den tredje, Tillväxtfasen, är snarare att ses som ett kontinuerligt deltagande så länge tillväxt är på agendan. 

Deltagandet i FöretagsAcceleratorn® innebär också möjlighet att delta i CONNECTs, seminarier och nätverk.

Översikt FöretagsAcceleratornAnalysfas – 3 månader

Målet med Analysfasen är att identifiera kritiska tillväxtfaktorer och se hur FöretagsAcceleratorn® på bästa sätt kan hjälpa dig att ta nästa steg i din och Bolagets utveckling. VD/Ledning tilldelas en lämplig affärscoach från CONNECT eller från nätverket.

Åtgärdsfas – 3 månader

Med resultaten från Analysfasen fördjupar vi oss inom olika affärsområden eller strategier och bygger vidare på den framtagna affärsplanen med input från Acceleratorbrädan, från kompetenspartnermöten och med hjälp av en mentor. Målet är en tillväxtplan.

Tillväxtfas – kontinuerlig

När du nu fått en ordentlig inventeraing av verksamheten och uppdaterat en handlingsplan för framtiden så ska den ju bara implementeras. Detta brukar vara det svåraste – att leva som man lärde sig. Därför erbjuder CONNECT en fortsättning i form av Tillväxtfasen som erbjuder en rad olika resurser för att hålla uppe blicken i det långsiktiga samt att hitta kostnadseffektiv hjälp för implementering ökad kunskap och kvalificerade affärskontakter.

Fördjupa dig gärna kring innehållet i de olika faserna här till vänster.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC