Analysfasen

Nuläge och kreativ feedback

Målet med Analysfasen är att identifiera kritiska tillväxtfaktorer och se hur FöretagsAcceleratorn® på bästa sätt kan hjälpa dig att ta nästa steg i din och Bolagets utveckling. VD/Ledning tilldelas en lämplig affärscoach från CONNECT eller från nätverket.

Affärsplanering och coaching 3-5 möten

Affärsplanen är ett viktigt styrdokument och ger struktur på arbetet i FöretagsAcceleratorn®. Att formulera tankar, mål och visioner i en affärsplan gör det lättare för dig själv och för andra aktörer som ska ta del av den att vägleda dig framåt. Med affärsplanen har du en betydligt bättre bild över dina möjligheter att lyckas. Det första mötet sker i grupp och därefter följer individuella coachmöten.

Presentation 1-2 möten

Ur Affärsplanen och de utvecklingsområden som identifieras skapar vi sedan en presentation (bilder och tal). Syftet med presentationen är att så enkelt och tydligt som möjligt presentera essensen ur affärsplanen och de tillväxtutmaningar som bolaget står inför på 15 minuter.

Acceleratorbräda

Under 2 timmar (i samband med lunch) presenterar sig Bolaget för en panel bestående av handplockade kompetenser ur CONNECTs nätverk. Syftet är att utifrån den framtagna affärsplanen och den presentation som hålls förse VD/ledning med iakttagelser, tips och råd. Fokus ligger på hur strategier skall utvecklas samt att ta reda på vilka områden företaget bör fokusera på i sitt fortsatta arbete i FöretagsAcceleratorn®.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC