Åtgärdsfasen

Planera för tillväxt

Med resultaten från Analysfasen fördjupar vi oss inom olika affärsområden eller strategier och bygger vidare på den framtagna affärsplanen med input från Acceleratorbrädan, från kompetenspartnermöten och med hjälp av en mentor. Målet är en tillväxtplan.

Kompetenspartnermöten

Med resultaten av Affärsplaneringen och Acceleratorbrädan identifieras tre strategiska områden som är viktiga för bolaget att fördjupa sig i. Tre olika kompetenspartnermöten genomförs under 2-3 timmar vardera med behovsanpassad kompetens. Nedan är några vanligt förekommande områden som kan komma ut som fokusområden från Acceleratorbrädan.

Säljutveckling | Finansieringsrådgivning | Generationsskifte | Affärsutveckling | Kompetens/Rekrytering | Företagsförsäljning | Affärsjuridik | IT&Webb-strategi | Organisationsutveckling | Ekonomi och Nyckeltal | Reklam och Medla | Styrelsearbete

En kompetenspartner erbjuder en fokuserad analys utifrån ett specifikt strategiskt område med en certifierad checklista som grund för mötet. Efter genomgången sammanfattar partnern mötet och återkopplar med SWOT-analys samt de prioriterade åtgärder man kommit fram till i mötet. Efter denna återkoppling är uppdraget för kompetenspartnern avslutat inom FöretagsAcceleratorn®.

Mentorskap

Mentorn som identifieras i samråd med affärscoachen hos CONNECT är tillgänglig i 12 timmar. Mentorn fungerar som generalist och som ett oberoende stöd. Med hjälp av mentorn uppdateras affärsplanen till en tillväxtplan utifrån de prioriterade åtgärder som framkommit i kompetenspartnermötena.

Tillväxtplan

Utifrån de synpunkter och råd som tillhandahållits från kompetenspartner och Mentor revideras affärsplanen till en Tillväxtplan som blir den avslutande aktiviteten i Åtgärdsfasen.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC