Tillväxtfasen

Stöd för att förverkliga en plan

När du är klar med Analys- och Åtgärdsfasen i FöretagsAcceleratorn® har du en tydligare bild av VAD företaget ska göra framöver. Men HUR du ska nå målen och möta nya utmaningar kan vara oklart.  

Tillväxtfasens grundinnehåll

Med tillgång till bra verktyg kan du lättare svara på HUR-frågan. Verktygen finns i Tillväxtfasen och du deltar så länge du vill.

Partnerskap i CONNECT

Ger dig tillgång till nätverkets kompetenser och kontakter. Möjlighet att bidra med din kompetens till andra företag och lära dig mycket av dem. mm.

Löpande kontakt

Din coach på CONNECT finns alltid på armlängds avstånd för att du lättare ska kunna tackla nya utmaningar och knyta relevanta kontakter.

CONNECT-event

Deltagande i nätverksaktiviteter i olika ämnen relaterade till företags utveckling.

Kapital

Hjälp vid kapitalanskaffning, eller företagsförsäljning eller ägarskifte.

Tillväxtmoduler

CONNECT-partners hjälper till att lösa olika strategiska utmaningar. Du köper dem efter behov till ungefär 50% av marknadspriset. Här kan du se några av de nedanstående ämnen som berörs (PDF).

– Effektiv Säljfunktion
– Styrelsearbete
– Internationalisering
– Målstryrning
– Imateriella tillgångar
– Finansiell- och affärsriskanalys
– Affärsekonomi
– Selling to the Executive

CONNECT Access

CONNECT Access - Gruppmentorskap med kraftCONNECT Access är gruppmentorskap med kraft. I återkommande möten med 10-talet ledare från andra företag och under professionell ledning löser man aktuella strategiska och operativa frågor med stöd av varandra.

CONNECT Access skapar tid för eftertanke och reflektion, hjälper dig till bättre beslut och att uppfatta signaler i tid. Det är ett forum där du tillsammans med 10-talet ledare från andra företag och under professionell ledning löser konkreta och aktuella strategiska och operativa frågor gemensamt och med stöd av varandra i gruppen.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC