Referenser

Här är ett litet axplock av vad företag säger som deltagit i FöretagsAcceleratorn.

 

 

1869b7e”En affärsplan som är betydligt bättre och mer genomarbetad än om vi skulle försökt på egen hand”.

FöretagsAcceleratorn® har svetsat oss delägare samman, lyft blicken på vårt företagande och starkt bidragit till att vi fått fram en affärsplan som är betydligt bättre och mer genomarbetad än om vi skulle försökt på egen hand. Vilket man oftast gör som entreprenör:) Connect är professionella och nätverket kompetent vilket borgar för våra allra bästa rekommendationer av företagsacceleratorn.

Johan Johansson – VD Ageris Kontaktcenter AB (tillsammans med kompanjonerna Johan Grim och Ken Persson)

 

hemi_heating_logo

”Bra och billig möjlighet för företag som vill växa att få tillgång till så stor kompetens”.

Vi har fått ihop en affärsplan och under den processen så har tydligheten på vart är vi på väg, styrkor, svagheter samt hur ska vi nå ut med våra produkter klarnat. Vi som företagsledare har också tagit ett kliv framåt och har blivit bättre att se på vårt företag ur ett helikopterperspektiv.

Henry Kvael – Grundare Hemi Heating AB

 

 

Unknown”Vi har hittat vår identitet, vilka vi är och vad vi står för”

Det har förändrat vårt företag och oss som delägare i grunden. Vi är inte samma företag idag. Vi har insett fördelen med att ha extern påverkan in i företaget, vi kommer att fortsätta ha det. Jag kan varmt rekommendera andra att genomgå det vi varit med om. Det är väldigt nyttigt att någon utifrån sätter sig in i affärsplaner mm och ifrågasätter och startar upp de interna tankebanorna.

David Varverud – Grundare Energifabriken AB

 

netdoktor_logo

”FöretagsAcceleratorn har gett mig verktyg att möta de utmaningar som företaget står inför”

CONNECT har gett mig feedback från andra kompetenta företagare och hjälp med analys och strategi. Det är ett bra stöd. Det har också gett många nya och användbara kontakter. I efterhand menar hon att Netdoktor inte kunnat vara där de är idag om det inte varit för FöretagAcceleratorn®. Jag är mycket nöjd med den hjälp och det stöd jag fått genom CONNECT.

Ann-Charlotte Beckman – VD Netdoktor

 

holmquistsign

“Connect och dess nätverk har ställt krav och väckt frågor som jag sett förbi tidigare”

Jag som VD och ägare och med hela mitt yrkesverksamma liv på företaget har fått upp blicken. Att titta framåt och låta någon annan ta hand om processer och dagliga rutiner. Att hitta vägar för att öka försäljningen. Jag har fått ett uppvaknande och nya idéer och ser att vår plan för expansion håller.

Jan Holmquist – VD Holmquistsign

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC