Vanliga Tillväxthinder

I vårt arbete med flera hundra företag som vill växa ser vi alla möjliga utmaningar och hinder för att växa. Förvånansvärt många är faktiskt möjliga att förändra genom ett förändrat synsätt, arbetssätt i företaget. Se nedan – känner du igen dig? 

Viktigt och bråttom går först

”Hinner inte nu – vi måste svara på offerten, leverera projektet, anställa den där personen…”

Arbetskraften ligger på det som är viktigt OCH bråttom vilket hindrar VDs helikoptersyn, leder till kortsiktiga lösningar och minskar chansen att prioritera rätt på lång sikt – dvs det som är viktigt men INTE brottom. Detta beror oftast på bristande förståelse för och kunskap om strategiska frågor. Om man inte bryter detta arbetssätt så fortsätter VD/ledning att släcka bränder i all evighet.

Vet alla vart företaget är på väg?

”Hörrni! – nu ska vi satsa på den här målgruppen, inleda samarbete med… , ta fram den här produkten.” 

När företaget saknar en nedskriven och kommunicerad affärsplan – när den kanske sitter i huvudet på VD/ägare kan förändringar ske snabbt som övriga medarbetare inte hänger med på. Verksamheten blir otydlig och inneffektiv eftersom organisationen inte vet vart vägen leder eller vilken väg ni ska ta mot målet. Uppföljning av mål och riktlinjer försvåras också om man inte vet vad man bestämde sig för en gång. Ni vet alltså inte hur bra eller dåliga tidigare beslut var eller hur duktiga ni varit.

Dynamik mellan bolagsorganen

”Sa VD det – ja men jag är ju ägare och tycker att vi ska …. ”

När man inte skiljer på Ägarfrågor, Styrelsefrågor och Ledningsfrågor är risken stor för otydlighet och sammanblandning av korta och långa frågor. Beslutsordningen blir också otydlig vilket hämmar organisationen och dess medarbetare att agera med sin fulla potential. Olika faser av företagets utveckling behöver också olika ledartyper – VD eller ägare kan vara ett hot mot sig själv och prestige kan vara ödesdigert för ett företags utveckling på lång sikt.

Strukturkapitalet hos några få – inte i bolaget

”Fråga Janne – han har koll på dom grejjerna …” 

När en verksamhet är personberoende på så sätt att en eller några få har nyckelkunskap eller spetskompetens (Kundkontakter, Know-how, Erfarenheter, Metodik, Teknik mm) så är verksamheten sårbar och det skapas flaskhalsar som hämmar organisationens effektivitet.

Avsaknad av delegerat ledarskap

”Det kan jag inte bestämma utan att fråga chefen först.” eller ”Måste kolla hur vi löser en sån sak”. 

När befogenheter och ansvar är koncentrerade till VD/ledning utgör ledningen i sig företagets flaskhals för att växla upp. Alla frågor måste bollas uppåt. Saknar man dessutom tydliga rutiner och målstyrning så skapas situationer av osäkerhet i organisationen som gör att takten i verksamheten miinskar.

Dålig kunskap om lönsamma produkter/tjänster/kunder

”Det är en bra kund – jag lägger mycket tid på dem” eller ”Det här är vår ursprungsprodukt”

Olönsamma kunder kan upplevas viktiga då de tar mycket engagemang. Likaså kan gamla trotjänare i sortimentet fortsätta att lyftas främst trots att de kanske inte har bäst marginal. Otydlighet kring vad företaget faktiskt tjänar mest pengar på samt hur resurserna används gentemot kunder är ofta onödiga bromsar för företags utveckling.

Omvärldsbevakningen prioriteras ner

”Vi kan vår marknad bäst och vet vad våra kunder vill ha.”

I den bästa av världar stämmer ovanstående citat men alltför ofta har oreda, kortsikgtighet och tidsbrist gjort att ledningen och i värsta fall hela företaget isolerat sig från omvärlden. Det leder ofta till att man inte förstår marknadens behov och förändringar. Tidsbristen gör också att man inte tar hjälp för att hålla sig uppdaterad och öppen för nya intryck. Det finns alltför många exempel på det tyvärr. Till slut blir man omsprungen eller så springer man tills man är ensam.

Likviditetsfrågor och kostnadskontroll

”Bara vi får in den här affären så …”

Uthålligheten är ofta låg då man arbetar operativt och kortsiktigt. Med bristande koll på kassan och vad som behövs för att hantera säsongsvariationer eller konjunkturnedgångar är verksamheten sårbar och tvingas ta beslut på kort sikt som motarbetar det långsiktiga.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC