Vad som är unikt

Alla som ansluter sig har olika ingångsvärden. Företagen är olika stora, från olika branscher, står inför olika utmaningar etc. Varje företags situation är unik och då behövs ett unikt stöd. Därför har FöretagsAcceleratorn® bl a ett individuellt upplägg med skräddarsydd handlingsplan som utgår från dina och företagets behov. Se nedan vad mer som är unikt och som utgör styrkan med FöretagsAcceleratorn®

Det unika med FöretagsAcceleratorn®

  • Ett av väldigt få tillväxtfrämjande stöd som riktas till Små‐ och Medelstora företag med tillväxtambitioner
  • Ideellt arbete och engagerande nätverk från näringslivet ger både bredd och djup
  • Kraftigt subventionerad kompetenstillförsel tack vare CONNECts nätverk och affärsidé.
  • Du som entreprenör får mycket feedback för en liten summa pengar
  • Varje företag har sin unika handlingsplan som skräddarsys
  • CONNECT är en neutral och oberoende part som alltid står på din sida ut mot nätverket
  • Vi ger dig som entreprenör helheten kring ditt företagande
  • Kunskapen och erfarenheten hos projektledarna skapar svåröverträffad effekt

Eget engagemang

FöretagsAcceleratorn® ska ses som ett verktyg för att enklare kunna hantera långsiktiga frågor och komma igång med och sedan upprätthålla kontinuerligt strategiskt arbete. Engagemanget kommer i första hand från dig som entreprenör. Du måste avsätta tid för de aktiviteter som erbjuds. CONNECT vägleder och sammanför dig med bästa tillgängliga resurser för just dina behov.

Kompetenser efter behov

En av de viktigaste ingredienserna i FöretagsAcceleratorn är den unikt sammansatta kompetenspanelen som utgör en av milstolparna i processen. Av tusentals personer från näringslivet bjuder vi in dem som kan tillföra något till just ditt företag.

Hands‐on

FöretagsAcceleratorn® skiljer sig från många övriga organisationer som erbjuder lösningar för affärsutveckling. Vi jobbar handson med ditt företag med de frågeställningar som finns i din vardag. Därför upplevs programmet som tidseffektivt.

CONNECT leder dig genom processen

Du behöver inte oroa sig över vad nästa steg i processen är. Projektledaren från CONNECT lär känna dig, företaget och dess förutsättningar. Med den kunskapen kan han/hon handplocka rätt kompetens i vårt nätverk och sätta ihop de aktiviteter som ska genomföras. Din uppgift är att fokusera på din verksamhet.

Från operativ till strategisk styrning

Med input från nätverket och andra kompetenshöjande aktiviteter hjälper vi dig att lyfta blicken från vardagen till att se helheten och vad som krävs för att kunna nå dina verksamhetsmål. För att åstadkomma det behövs ett tydligt styrdokument som visar viktiga milstolpar och vilka åtgärder som krävs för att komma framåt. På detta sätt synliggörs var energi och resurser ska sättas in framöver.

Stärk ditt självförtroende

Som VD/ägare är du säkert trygg i det operativa arbetet och lägger mycket tid på det. Med utomstående bollplank får du även en referens och en ”sanity-check” på att du stakar ut rätt väg för företagets framtid. Du kan då med större säkerhet leda företaget långsiktigt. Med andra ord, du som VD blir bättre på att jobba som VD.

Löpande uppföljningar

CONNECTs roll är att driva processen och hjälpa företag att växa. Strategiskt arbete får effekt på 3-5 års sikt och därför följer vi löpande upp hur det går för deltagarna i FöretagsAcceleratorn®. Vi följer upp utvecklingen, om du når dina mål, omsättningsförändringar, om fler anställda tillkommer etc. På så sätt kan vi också löpande följa upp det initiala arbetet och finnas som en lätt tillgänglig tillväxtresurs för dig som entreprenör.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC