Investeringslunch

Investeringslunch
På CONNECTs Östras Investeringslunch möter företagen investerarna. Investeringslunchen är ett forum avseende finansiering av tillväxtföretaget. Här får företaget möjlighet att presentera sitt bolag för riskkapitalbolag företag, affärsänglar, andra investerare och finansiärer. Investeringslunchen är en intensiv och effektiv mötesplats där 3-6 tillväxtföretag presenterar sina verksamheter för potentiella finansiärer. Bolagen kvalificerar sig genom en Urvalsprocess. Urvalskommittén består av experter inom nätverket. Investeringslunchen är ett stängt forum och kravet för att delta är att bolaget har gått genom Språngbrädeprocessen.

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC