Kvinnors företagande i fokus

CONNECT Öst i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms Län

Målet med samarbetet är att skapa fler konkurrenskraftiga och hållbara företag som drivs av kvinnor. Detta ska göras genom att erbjuda fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor kompetens- och kapitaltillförsel, samt rätt kontaktytor. De kvinnor som startar tillväxtföretag har svårare att attrahera kapital, i förhållande till sina manliga kollegor. Detta vill CONNECT Östra Sverige ändra på med ett unikt samarbete med Länstyrelsen Stockholm.

Under lång tid har man fokuserat på att fler kvinnor ska starta företag, vilket är positivt, men ur CONNECTs perspektiv så är det viktigt att satsa resurser för att de kvinnor som vill expandera sina företag får de bästa förutsättningarna att göra så. Det innebär att detta projekt inte riktar sig till den stora massan, utan att ett urval måste ske.

De kvinnliga förtagarna ska bla erbjudas tjänster inom CONNECTs utbud som Språngbrädeprocess som är ett första steg att hitta investerare till sitt bolag. Även CONNECTs FöretagsAccelerator erbjuds som riktar sig till bolag som får möta en expertpanel som består av olika kompetenser från näringslivet. Panelen avgör om bolaget ska går vidare in i FöretagsAcceleratorn. Samtliga kvinliga bolag erbjuds under ett år att delta på CONNECTs aktiviteter i form av seminarium, frukostmöten och nätverksaktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC