Vi har styrelseledamöter!

Är du på jakt efter kvinnliga ledamöter till styrelsen?

Det är ingen enkel uppgift att välja externa ledamöter till styrelsen. Processen uppfattas ofta som både svår och tidskrävande. Det råder något av ett ”hantverkssyndrom”. Det är precis lika svårt som att hitta en bra hantverkare när man väl behöver en. Grant Thornton i samarbete med CONNECT erbjuder en möjlighet att rekrytera styrelseledamöter helt utan kostnad. Rekryteringen baseras bl.a. på en styrelsedatabas som omfattar ca 100 kvinnor med relevanta erfarenheter inom styrelsearbete.

För mer information kontakta Sonja Johansson på tel. 08-563 071 54, sonja.johansson@se.gt.com eller Maria Rylander Masoumi, tel. 0708-28 12 66, maria.r.masoumi@connectost.se.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC