Investeraravdraget

Nytt avdrag ökar investeringsmöjligheter i tillväxtföretag.

Den 1 december infördes nya investeraravdraget. Årets julklapp till tillväxtinriktade företag! En nyinvestering på  t.ex. 500 000 kr i mindre bolag ger  75 000 kr i skatteavdrag.  Det nya investeraravdraget är klart intressant!

Avdraget innebär att privatpersoner som investerar nytt kapital i mindre bolag, i samband med bolagets bildande eller vid en senare nyemission och betalar kontant, får göra avdrag för hälften av betalningen för aktierna i inkomstslaget kapital. Leder avdraget till underskott i kapital ges en skattereduktion på 30 procent mot inkomst av tjänst. Investeringar upp till 1,3 mkr per år ger en skattelättnad som är värd 15 procent av beloppet, d.v.s. max 195 000 kr per person och år. Investerarnas sammanlagda betalning för aktier i ett och samma företag får uppgå till 20 mkr per år.

Företaget ska vara ett mindre företag som bedriver rörelse. Nyinvesteringen torde även kunna göras via holdingbolag. Medeltalet anställda i företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara högst 80 mkr. Aktierna får förvaras på ett investeringssparkonto om förutsättningarna i övrigt för att få avdraget är uppfyllda. Företaget ska under investeringsåret, eller året efter, ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor, d.v.s. minst en anställd.

Avdraget är inriktat mot tillväxtföretag. Avdraget ska därför återföras om  investeraren avyttrar aktierna inom fem år efter investeringen. Återföring  ska även göras om investeraren inom samma tid tar emot en utdelning från företaget som är större än en årsvinst. Investeraren får under två år innan investeringen inte ha fått en utdelning överstigande en årsvinst. Inte heller får andra uttag ha skett under den tiden. Någon straffavgift eller ränta på det avdrag som erhållits tas inte ut vid återföring.

Investeraravdraget bör nu övervägas vid varje nyinvestering i mindre bolag som behöver kapital!

// Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson, är skattejurist och partner på PwC Tax med inriktning mot entreprenörsledda företag. Hans Peter har tidigare varit styrelseledamot i Svenska Riskkapitalföreningen. Han sitter nu med i styrelsen i Stiftelsen Entreprenörskapsforum.

 

CONNECT Sverige är positiva till det nya investeraravdraget

CONNECT Sverige är positiva till det nya investeraravdraget som ett första steg för att förbättra tillgången på tidigt privat riskkapital.

Vår förhoppning är att detta initiativ följs av fler som gör det mer attraktivt att investera i tidiga bolag.

Vi är glada att frågan äntligen har lyfts upp på agendan såväl den allmänna som den politiska och ser framemot en konstruktiv diskussion om nästa steg hur vi ytterligare kan förbättra finansieringssituationen för Sveriges tillväxtföretag.


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC