Kort om riskkapital

Vad är riskkapital?
Riskkapital är ett samlingsnamn för det kapital som investeras i företag och där investeraren får aktier i utbyte mot sin investering. Begreppet riskkapital omfattar även företagets egna kapital.

Riskkapital innebär nästan alltid ett ägande, dvs. den som investerar i ett företag köper i realiteten en del av företaget. Ett företag som söker riskkapital måste vara berett på att den ursprunglige ägarens del i företaget blir mindre, i många fall kan det vara så att kontrollen över företaget övergår till investeraren. Med det riskkapital som ett företag fått följer normalt inga formella krav på återbetalning i form av amortering.

Inte heller ska ränta betalas på kapitalet Det finns i allmänhet inga bakomliggande säkerheter för ett riskkapital. Investeraren tar full risk för det insatta kapitalet. Eftersom en investerare (institution eller privat) tar förhållandevis stor risk med sitt insatta kapital, förväntas avkastningen på detta kapital bli hög.

Investeraren kan inte räkna med att alla affärer blir vinstgivande. De investeringar som inte ger avkastning måste alltså kompenseras av högre avkastning på de lyckade investeringarna.

Viktigt att tänka på är att institutioner eller privatpersoner som investerar rent riskkapital ofta har höga avkastningskrav. Det är vanligt att man aktivt går in i företaget och besätter poster i styrelsen. Vissa investerare har som målsättning att företaget ska säljas vidare efter en kortare eller längre tid.

Skillnader mellan olika begrepp

Ofta används samlingsbegreppet ”riskkapital” något oriktigt synonymt med private equity. Private equity utgörs av de riskkapitalinvesteringar som sker i onoterade företag där ägarengagemanget är aktivt men tidsbegränsat. Private equity-företag indelas i venture capital- respektive buyout-företag. Venture capital står för investeringar i små och medelstora tillväxtföretag som befinner sig i sådd-, uppstarts- eller expansionsfaserna, ofta med negativa eller svaga kassaflöden. Buyout capital står för investeringar i mogna bolag, normalt med starka kassaflöden. Privatpersoner som investerar i bolag utan egen familjeanknytning benämns affärsänglar, vilka förväntas ha ett aktivt ägarengagemang till skillnad från övriga privata investerare.

 

Intresseanmälan för vårt investerarnätverk

 

 

 

 

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Energimyndigheten Almi Grant Thornton Länsstyrelsen stockholm Nordea Södertälje Kommun PWC